Når måren er flyttet ind

Når en husmår først er flyttet ind på loftet eller i udhuset er gode råd som regel dyre.

Professionelle skadedyrsbekæmpere kan som regel få bugt med problemet ganske hurtigt, men de skal naturligvis have betaling for deres indsats.

Derfor ender de fleste med at prøve forskellige alternative metoder til at slippe af med husmåren, inden de tyr til professionel hjælp.

Billig bekæmpelse af husmår giver ingen garanti

Mange skadedyrsbekæmpere hævder, at diverse lægmandsmetoder til få bugt med husmåren ikke virker, og på sin vis har de ret. Ingen af nedenstående indsatser garanterer på nogen måde, at de har nogen som helst effekt på lige præcis din husmår – og de kan selvfølgelig heller ikke leve op til den endegyldige løsning, de professionelle firmaer tilbyder ifa. aflivning eller i det mindste totalfjernelse af måren i en mårfælde.

Alle de følgende metoder sigter på forskellig vis mod, at skræmme/irritere måren væk, og det indebærer selvfølgelig altid en risiko for, at måren vender tilbage på et senere tidspunkt.

Alle gør-det-selv-metoderne til mårbekæmpelse har dog den udprægede fordel, at de ikke koster ret meget, og at de på ingen måde gør skade.

Konlusionen er derfor; hvis du vil være sikker på at slippe af med en husmår, skal du tilkalde en professionel skadedyrsbekæmper, men du har adskillige muligheder for at slippe af med måren på noget billigere vis ved at følge et af nedenstående råd.

Slip af med en husmår efter gør-det-selv-metoden

Konstant larm: Husmåren er som de fleste andre væsner glad for ro og fred, når den skal sove. Konstant larm fra en stereoanlæg eller en ghettoblaster får derfor ofte en mår til at genoverveje om dit loft er det rigtige sted at slå sig ned. Konstant, høj musik har dog en tendens til også at genere mennesker, så med mindre dit loft er særdeles godt lydisoleret, eller du kan skrue ned for dine høreapparater, er denne metode ikke så anvendelig i praksis. Høj musik har især vist sig effektivt i øde områder – som f.eks. i ensomt beliggende sommerhuse – hvor musikken kan brage løs med høj lydvolumen gennem længere tid.

Intermitterende larm: Larm, der kun optræder en gang imellem, har vist sig ganske effektivt over for husmåren. Dyret generes af de uventede lyde, så den aldrig føler sig helt  i sikkerhed. Muldvarpeskræmmere, der udsender vibrationer og lavfrekvente lyde har fået voldsom kritik for deres effektivitet over for muldvarpe, men de fungerer til gengæld ganske fornuftigt over for en mår på loftet. Hvis du kan leve med den jævnlige “Brrrrr”-lyd fra loftet, kan en muldvarpeskræmmer være løsningen på dine mårproblemer.

Lys: Skarpt lys eller endnu bedre blinkende lys har ofte skræmt en mår væk fra loftet. Husmåren er et natdyr og bryder sig ikke om, at alt ar kraftigt oplyst. En enkelt loftslampe eller en lommelygte er dog sjældent tilstrækkeligt. Skal du have et reelt håb om at mobbe måren ud, skal du sætte en form for projektør eller arbejdslampe op og sørge for, at hele loftet lyses op, så måren ikke får nogle rare skyggefulde hjørner at gemme sig i.

Jagthund: En stabil og trofast jagthund kan skræmme måren væk på sigt. Hunden skal dog helt op og snuse omkring på loftet og måske afmærke territoriet, før måren lader sig mærke af den. En hund i stuen og i haven udgør kun en minimal hindring for husmåren, der er vant til holde sig væk fra større dyr. Forvent ikke, at selv den hurtigste jagthund vil være i stand til at sætte tænderne i en husmår, da denne alt andet lige vil være både for hurtig og for adræt for hunden.

Gevær: Har du jagttegn må du skyde måren, hvis den er inden for 25 meter af bebyggelse.

Mårfælde: Du kan leje mårfælder hos Falck, diverse jagtklubber og i jagtforretninger. Mårfælder kan også købes på internettet gennem etablerede jagt- eller skadedyrsbekæmpelsesbutikker.

Lugt: Selvom husmåren selv lugter fælt – i hvert fald gør dens urin, efterladenskaber og føderester – kan den af og til skræmmes væk af andre krasse lugte. Naftalin eller hjortetakolie på en klud tæt ved, hvor måren ofte færdes, har vist sig effektivt i kampen mod måren. Desværre har den skarpe lugt en tendes til at trække ned fra loftet og genere de menneskelige beboere også, så derfor skal metoden benyttes med måde. Afhængig af hvilket middel du bruger, kan anvendelsen af kemiske midler også være forbundet med sundhedsfare for mennesker. Under alle omstændigheder vil evt. kæledyr som hund og kat nok blive generet af nye skrappe lugtmidler.

Særlige mårbekæmpelsesmidler: Der findes en del forskellige mere eller mindre lødige mårbekæmpelsesmidler på markedet. Som oftest benytter de sig af en af ovenstående skræmmemetoder – særligt den skarpe lugt er populært – og de kan i mange tilfælde være ganske effektive ud fra samme betragtninger, som tidligere er beskrevet. Hvis du overvejer at investere i særlige bekæmpelsesmidler i kampen mod din husmår, skal du altid holde dig prisen for øje. Hvis midlet bliver for dyrt, kan det ofte betale sig at bruge pengene på en professionel skadedyrsbekæmper i stedet.

Et af de fordrivelsesmidler, der umiddelbart indeholder størst potentiale, hedder Mårstop og er udviklet af den danske virksomhed Naturlig. Produktet simulerer duftsporene fra en husmår, så andre husmårer tror, at det aktuelle område allerede er optaget til anden side. I modsætning til lignende midler generer Mårstop udelukkende mårens lugtesans, så hverken mennesker eller husdyr udsættes for ubehageligheder. Mårstop kan anvendes af alle og er den eneste løsning på markedet, der garanterer resultater. Mårstop forhandles til både private og professionelle på www.maarstop.dk.

Bemærk! Det er forbudt at bekæmpe husmåren med gift – både af den dødelige og den bedøvende slags. Måren æder sjældent evt. lokkemad, hvor den er udlagt, og du har derfor ingen kontrol over, hvor det forgiftede materiale ender, og hvem eller hvad der derfor udsættes for det, efter måren har haft tænderne i det.

Hvis en husmår bekæmpes med succes i yngelplejesæsonen – februar til august – er det vigtigt at tage hånd om evt. unger. Ungerne er ikke i stand til at klare sig selv før sidst på sommeren, og de vil derfor dø af sult, hvis moderen ikke kan tage sig af dem. Evt. forældreløse mårunger bør derfor aflives på en human måde.

Hvis du endelig slipper af med en husmår uden at have slået den ihjel, skal du være opmærksom på, at der er en overordentlig stor risiko for, at den eller en dens artsfæller vender tilbage senere.

Gå derfor straks i gang med at forebygge, at det sker, og sørg for, at få sikret dit loft eller udhus mod yderligere indtrængen.

Professionel mårbekæmpelse

Maarstop
Pris: 379,- inkl moms + fragt
Levering: Dag til dag
100% Tilfredshedsgaranti