Forebyg, at en mår flytter ind

En husmår er nok et nuttet dyr at se på, men den er absolut at regne for et skadedyr, hvis den er flyttet ind på matriklen.

Når den først har indrettet sig på loftet eller i udhuset, er en husmår umådeligt svær at slippe af med, og det er derfor abslout essentielt at forebygge at den overhovedet flytter ind.

Ud over problemer med gennemtyggede ledninger, oprodet isolering og mårefterladenskaber overalt, vil enhver, der har har haft en mår boende, kunne nikke genkendende til frygtelige natlige oplevelser, når måren er aktiv.

Lyden af mårpoter, der piler hen over loftsbjælkerne er nok til at leve med, men dertil kommer, at måren ikke nødvendigvis afliver sine byttedyr med det samme, når den fanger dem. På samme måde som katten, holder måren af at lege lidt med byttet, inden det bliver fortæret, og det går ikke altid stille af sig.

De gennemtrængende skrig fra fugle, mus og andre gnavere, der er faldet i kløerne på en husmår og slæbt op på loftet, kan sende kuldegysninger gennem marv og ben, og er alene nok til at få sendt måren ud i kulden så hurtigt som absolut muligt.

Husmåren er ikke et flittigt dyr, og den bygger helst sin rede et sted, hvor den ikke selv behøver at yde den store indsats for afskærme mod den øvrige natur.

Husmåren kaldes også for stenmår, og den byggede oprindeligt sin rede i naturlige stensætninger. I takt med urbaniseringen har den som så mange andre dyr tilpasset sig nærheden af mennesker, og den har derfor intet problem med at benytte sig at de stenkonstruktioner, vi mennesker stiller til rådighed for den.

Derfor gælder det i første omgang om at forebygge, at måren overhovedet tiltrækkes af netop dit hus og sekundært, at den kan komme ind gennem husets “klimaskærm” – husets yderste boldværk mod udefrakommende påvirkninger.

Fuglefodring tiltrækker husmåren

Mange mennesker lægger lidt godt ud til fuglene i de strenge vintre og måske også om sommeren for at tiltrække flotte fugle, der kan nydes fra terrassen eller vinduerne.

De fleste har en idé om, at fuglefoderet skal hæves op fra jorden, så fuglene beskyttes mod omstrejfende katte, og det udlagte foder ikke tiltrækker rotter.

At fuglefoderet udlægges i en vis højde, har dog ingen indvirkning på risikoen for at tiltrække en husmår i samme omgang. Husmåren ligger nemlig ikke nødvendigvis på lur og snupper fuglene, mens de spiser. Den går i stedet efter fuglenes æg. Både fugle og husmårer har alt andet lige en tendens til at bygge deres reder i nærheden af gode fodersteder, og når husmåren har let adgang til fuglereder i en overskuelig radius fra en fuglefodringsplads, så bygger den naturligvis sin rede lige i nærheden.

Selvfølgelig flytter der ikke automatisk en husmår ind, fordi du fodrer fugle i din have, men der er ingen tvivl om, at mange fugle har en tiltrækkende effekt på den ubudne gæst. Er der mange husmårer i dit nabolag, eller vil du bare være ekstra påpasselig, bør du derfor kraftigt overveje, om du virkelig behøver at fodre fuglene på din matrikel.

En hund eller kat kan afskrække en husmår

En kat udgør ikke umiddelbart nogen fare for en husmår, men da de ofte tager de samme byttedyr, kan en kat på grunden være en del af årsagen til, at husmåren vælger et andet sted at bygge sin rede.

En hund er klart bedre til at holde husmåren fra døren. Især, hvis hunden af og til får mulighed for at snuse rundt på loftet eller andre steder, husmåren kunne tænke sig at slå sig ned.

Husmåren er dog ikke umiddelbart truet af en hund. Dels er husmåren modsat hunden aktiv om natten, og dels vil hunden kun i absolut sjældne tilfælde har en chance for at fange dyret. Under alle omstændigheder vi en husmår alligevel anse en hund for et irritationsmoment, som alt andet lige betyder, at den finder et andet sted at bo.

Stop alle indgange til loftet, og hold husmåren ude

En husmår kan på samme måde som en rotte krybe ind af selv den mindste åbning, og det er derfor yderst nødvendigt, at der absolut ingen åbninger er til loft, skunk, krybekælder, skur eller andre tilsvarende lune redemuligheder.

Lofts- eller garagevinduer, der står på klem for udluftningens skyld udgør en åben invitation for enhver husvild husmår, og andre former for udluftningskanaler eller åbninger på samme måde.

Sørg derfor altid for, at vinduer enten er udstyret med en udluftningsventil eller står i et ventilations-“hak”, der ikke levner plads til, at en mår kan klemme sig igennem – dvs. der må ikke være plads til, at du kan skubbe et hønseæg igennem. På samme måde skal udluftningskanaler altid være udstyret med passende trådriste eller -gitre, så måren ikke tiltvinger sig adgang af den vej.

Bemærk, at husmåren er en fantastisk klatrer, der er i stand til at “spadsere” op ad nedløbsrør, murstensmure med dybe fuger eller nærvedstående træer – og at der derfor stadig skal sættes “prop” i åbninger, selvom de befinder sig mange meter over jordoverfladen.

Er problemet med husmår særligt stort, kan du forsøge dig med at spærre adgangsvejen til loftet med trådnet ifa. omvendte “kræmmerhuse” på træer og nedløbsrør, eller udspændt trådnet som en form for vandret hegn på husmuren. Er måren først flyttet ind, finder den dog nok en anden vej uden om dine forhindringer, og som forebyggende indsats har udspændt trådnet en overordentlig stor negativ æstetisk indflydelse på udseendet af dit hus.

Sprækker i taget slipper husmåren ind

Et ordentligt udført moderne tag er tæt overalt, men ikke alle tage er splinternye, og ethvert tag ældes med tiden. Har du problemer med fygesne, er der en vis risiko for, at du også har et sted, hvor en evt. husmår kan trænge ind, og på alle måder kan det være en god idé at få tætnet problemet.

Skotrender, vindskeder, tagrygninger og kviste er potentielle problemfelter. Især overgangen mellem over- og undertag udgør en risiko – og det gælder selvfølgelig særligt langs kant og gavl. Sørg altid for, at dit tag er afsluttet korrekt med de relevante tætninger, da selv små åbninger tiltrækker ubudne gæster. Et hul mellem undertag og tagudhæng er eksempelvis et rart sted for mange småfugle at slå sig ned og bygge rede, og dermed et potentielt byttested for husmåren – og en husmår, der har mæsket sig i dejlige fugleæg i din tagrende, har et godt incitament til at undersøge omgivelserne for potentielle redemuligheder.

Mårbekæmpelse med garanti

Vil du være på den helt sikre side, tilbyder virksomheden Naturlig et produkt, der med garanti holder måren ude. Produktet hedder Mårstop og giver via en række særligt udviklede duftstoffer forbipasserende mårdyr indtryk af, at der allerede befinder sig en husmår i området. Da husmåren ikke er et flokdyr, fortrækker den nytilkomne derfor igen inden for kort tid. Mårstop er nemt og hurtigt at lægge ud, kan anvendes af alle og virker med det samme. Du kan læse mere om Mårstop og bestille produktet på www.maarstop.dk.